tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
someone who is very cool who lives in the city
the pet of someone famous in a city

someone that is gangsta
tail wagga yo in tha citi yo!
viết bởi Kevin Nanners 22 Tháng ba, 2010