tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
(adj)Someone who pisses you off. A jerk or bitch.
That fucking taint biter just cut me off!
viết bởi Kim Blanchfield 17 Tháng năm, 2008