Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:
 
1.
taking a shit wipe my ass
haha i just had to take a aaron and wipe my sally mother fucker!!
viết bởi mickel098 19 Tháng năm, 2012
0 0