tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
consuming heavy amounts of drugs or alcohol
im getting wrecked tonight. lets take it to the top
viết bởi playap02 14 Tháng một, 2004