tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Having a heavy, stinky, and urgent bowel movement.
I need to get to the john and fast! I've got to take my browns to the super bowl!!!
viết bởi GenuineNerd 13 Tháng chín, 2011