tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
8.
a girl that has slept with alot of dudes, basically a hoe
Man dont mess wit her she a Take Off
viết bởi bigkey 11 Tháng ba, 2009