tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Let's take a break and do a number.
Hey dude,it's break time,my advice is we take5roll1.
viết bởi take5burn1 06 Tháng hai, 2010