Top Definition
Cocaine; blow; snow. A white, powdery drug that is snorted, and grown primarily in South America.
"She was on the talcum powder"
#talcum #coke #cocaine #blow #snow #powder #talcum powder
viết bởi warcriminalrises 03 Tháng tư, 2007
An orgasm so dry, you swear it could be powder. It results when a man has blown his load a lot in a short amount of time.
By the fourth time that weekend, Dave was pretty much dealing his girlfriend straight Tal-Cum.
#ghost load #cream pie #semen #cum #sex
viết bởi Emmo 18 Tháng tư, 2014
dried crusty cum that sticks to your asswhole.
"When kim was changing i saw some talcum on her thong."
#cum #thong #kim #sex #anal
viết bởi NLSK 09 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×