tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
A phrase commonly used during times of extreme euphoria.
Omwich just got laid. Tali hua! Tali hua!
viết bởi Ronakkk 01 Tháng ba, 2009

Words related to tali hua

euphoria euphoric excite excitement exciting