tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
voluptuous beauty, everyone loves you!
Damn baby got back! Her name must be Talie!
viết bởi lafawnduh 02 Tháng ba, 2005