tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
very lovable, fashionable, cute and energetic female.
"that taline is so awesome!"
viết bởi Matt grant 02 Tháng mười, 2007