tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To talk rapidly and copiously
He can sure talk a blue streak.
viết bởi The Return of Light Joker 09 Tháng hai, 2009