tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Talofa is a salutation or greeting in the Samoan language of the Samoan Islands more so like "What's up dude!!"
viết bởi Island lover 01 Tháng mười một, 2013