tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
a gangsterr kid who lives in a ghetto neighbor and tends to talk funny
yo! tan kid...you got the stuff??
viết bởi VONdisaster 04 Tháng bảy, 2008

Words related to tan kid

gangsterr ghetto kid tan weird