tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a name given to a girl with enormously huge tits
Damn, look a tank tits standing by the door!
viết bởi papa smurph 10 Tháng ba, 2005