tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
fat ass man breasts, that u can see through a shirt, most likely involves fat nipples
Eric had some serious tanker titties poking through his suit.
viết bởi Buddy Lee 05 Tháng tư, 2003