tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
When you take a shot of liquor out of someone's vagina.
Megan got super wasted last night and tankerzinied Lindsey's vagina.
viết bởi gkro 17 Tháng mười một, 2013