When a sports team loses on purpose. Usually done at the end of the season to secure a better draft pick for next year.
Guy1: Man, this team sucks.
Guy2: Yeah, but their tanking anyway to get the 1st overall draft pick next year.
viết bởi Daze80 02 Tháng hai, 2007
The act of drinking tea whilst masturbating (wanking).
The new guy was caught tanking in the crib room last week
viết bởi BGR3 26 Tháng sáu, 2016
The action of holding two beers in one hand.
Every time I see Webb he's tanking
viết bởi Willt987 27 Tháng ba, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×