When a sports team loses on purpose. Usually done at the end of the season to secure a better draft pick for next year.
Guy1: Man, this team sucks.
Guy2: Yeah, but their tanking anyway to get the 1st overall draft pick next year.
#losing #sports #draft picks #teams #losers
viết bởi Daze80 02 Tháng hai, 2007
The action of holding two beers in one hand.
Every time I see Webb he's tanking
#webb #tank #pounding #tanking #drinking
viết bởi Willt987 27 Tháng ba, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×