tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
"Thank you." See tanks; yuo.
Yeh, luser, dat was soo l33t. Tanks, yuo!
viết bởi CelticWonder 19 Tháng mười một, 2002

Words related to tanks yuo

tanks yuo l33t luser
 
2.
deny
viết bởi Anonymous 18 Tháng tư, 2003