tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
when you have to take a poo
i have to go tanktank
viết bởi kyle#1 19 Tháng tư, 2011