Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
A wicked nickname for the name tanner
''Hey, have you talked to Tann Tann lately?''
viết bởi sammsammsamm 31 Tháng tám, 2008
8 2

Words related to tann tann:

tanner tan taner tann tan tan.