tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Awesome, pretty, football and basketball player
aggy but cool, will annoy you to death, talks alot, yo! Taraji
viết bởi Boo boo hunteey 22 Tháng mười hai, 2013