tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
something that isnt the original copy! for example if a bag is a fake of a really expensive one.
a fake gucci bag would be a taroc bag.
viết bởi Beatrice3 13 Tháng năm, 2005