tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
something that tastes even better than just tasty
those bourbons are tastly
viết bởi chris kek 08 Tháng tư, 2008