Top Definition
One who reports the wrong-doings of others to an authority. A nark.
Man, Suzie is such a tattle-tale. She always tells the teacher when I cheat on an exam.
viết bởi sarahlynn 10 Tháng một, 2007
one who snitches; a judas
Don't be such a tattletale.
viết bởi npj023 19 Tháng một, 2010
A small child (or sometimes adult) that tells when others are "doing something bad", much to the annoyance of everyone around them. Often earn themselves unflattering titles.
Susie: Teacher! Bobby's out of his seat!
Bobby: Ugh, Susie is such a tattle tale.
viết bởi awesomenessembodied 09 Tháng năm, 2013
A small child (or sometimes adult) that tells when others are "doing something bad", much to the annoyance of everyone around them. Often earn themselves unflattering titles.
nicole (Asshole): Teacher! Bobby's out of his seat!

Bobby: Ugh, nicole is such a tattle tale.
viết bởi wolf15668 18 Tháng mười, 2013
a person who tells alot
brett is a stupid tattle tale
viết bởi the chart 16 Tháng ba, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×