Top Definition
Thoughts, plans, opinions, ideas
Tawts on dis d00t? Thx!

Plans danight? Tawts?

viết bởi Mr. Pahncake 10 Tháng một, 2008
a twat thats hot and incredibly cute.
Girl1:Dont worry bout him girlfriend?
Girl2:He's such a tawt though! :(
viết bởi Hannnerrrrrr. 13 Tháng năm, 2011
What the (sexy) red fox named Ermys said by mistake, when he meant to rawr.
04:41 Ermys tummy tawts at him
04:41 <Ermys> rawrs*
04:41 <Ermys> damned t's
viết bởi Langly 20 Tháng mười, 2004
tawt is the undefinable. the number of the tawt is 54. tawt is a way of life. tawt is all for the good of the groove. tawt is the means to an end. tawt consists of three.
fresh tawt can be offered in german also as frish torte
viết bởi Trojan Grope 04 Tháng mười hai, 2003
1. The reason form of "twat." It's much better because it is backwards and hard to say.

2. Twat spelled wrong.
"Dude, how would you say twat backwards?"
"I don't know you fucking tawt!"
viết bởi Eric Bot 04 Tháng bảy, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×