tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
one sexy cunt
"you sexy cunt, tawton
viết bởi james 15 Tháng mười một, 2003