Top Definition
a word orignating from the valley, circa 1982. Used as an exclamation of joy, or a variation of yes(check totally).
"Tcha! that dude is like, mega frikkin hot!"
viết bởi Josephine 10 Tháng ba, 2005
used as an exclamation of indignation.
or as an exasperation
Person 1- go on tell me
Person 2- no u shall just have to wait and see
Person 1- Tcha!
viết bởi Ellie800 03 Tháng một, 2006
expression meaning fo-sho, hell ya, fuck ya, without a doubt, most definitely girlfriend! upon saying this, another member of the conversation must reply in agreement with saying,"Mmya."
Jen says, "Aimee is that fella an nasty dirt or what!"
Aimee replies, "TCha!"
Jen says, "Mmya!"
viết bởi s.a.a. 13 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×