tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a fatass, a tool, jerks off 24/7, no girls like him
tchulv is so fat, he ate 4 quad stackers tonight at bk and wouldnt give me a fry
viết bởi mdm6047 31 Tháng tám, 2008