tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Jacked. Kinked. Crooked.
Eh, the bastard took a pipe to my head. Now my neck's all tchwek.
viết bởi trapdoorinthesun 13 Tháng một, 2004