tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Another form of saying yes, expressing happiness
"tchyaa, i won the lottery"
viết bởi Cindy 17 Tháng sáu, 2004