tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
An acronym for
The
Coolest
Kid
On
The
Block
I'm tckotb!
viết bởi tckotb 25 Tháng hai, 2009

Words related to tckotb

cool gangsta gangster pimp playa