tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Too drunk to give a fuck
"Do you know what you did last night?"
- no, i was tdtgf
viết bởi joshua_r 21 Tháng mười một, 2012