tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
getting tea bagged and pissed on at the same time.
have you ever given your girl a tea bath? ;D
viết bởi poopycock. 25 Tháng tám, 2013