tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Tecmo Super Bowl, aka best football game ever
we're havin a tecmo party tonight!
viết bởi Aaron 30 Tháng mười hai, 2003
 
2.
Creator of Monster Rancher and Dead or Alive franchises
viết bởi Anonymous 12 Tháng chín, 2003