tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
A tedious person, person who inspires boredom.
"Just shut up about it, you tede."
viết bởi David Murray 03 Tháng mười, 2006