tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A monkey who lives in Chris Griffens closet
"teh evil monkey is in my closet"
viết bởi Alex Torok 14 Tháng mười một, 2005

Words related to teh evil monkey

closet evil family guy monkey teh
 
2.
a evil monkey that dodge every attack without thinking.
Naru stabsssssssss teh monkey.
Monkey_fish_man dodges.

Naru: evil monkey!
viết bởi Naru 03 Tháng tám, 2004