Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
1337 short form for "what the fuck"
Alice: "Dude, Bush won teh lexxianz..."
Bob: "...teH f0kK??!"
viết bởi macist 16 Tháng hai, 2005
10 1

Words related to teh f0kk:

what the fuck