tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
just the ultimate mothafucka, nuff said.
tejinder? fuck eh
viết bởi random1912 23 Tháng mười, 2009