tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
a cigarette
Hey man, can I bum a tejo?
viết bởi sleepyguy20 03 Tháng tám, 2009

Words related to tejo

cigarette fag smoke square t-jo