the dopest way to call someone who is awesome; kickass; "the shit".
that bum down the street is pretty tekniko, he can moonwalk and ghost ride the whip at the same time.

viết bởi hay_fed 21 Tháng bảy, 2008
Top Definition
something that is cool. another way for saying the word "TIGHT" "RAD" "COOL"
abe "hey i won a date with this hot girl"

john "fuureals dude?!?! thats tekniko!"
viết bởi Hayle_Face; Alex; Tiffany 14 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×