tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
just like an adorably cute, soft, and cuddly bunny but a bit more shiney and full of fun
teknobunny won't kick me if i squeeze too hard
viết bởi n0z 11 Tháng sáu, 2003