tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Being pregnant in the mouth
My nigga Tatiana was sucking WAY too mcuh dick that she got telecangs!!
viết bởi jhhffd 10 Tháng mười, 2007

Words related to telecangs

blow job hood nigga pregnant rich