tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A dial-up internet service.
She is using the telenet for her Internet purposes.
viết bởi uttam maharjan 21 Tháng mười hai, 2011