tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
the end of the world
dude i hope teotw doesnt come in my lifetime
viết bởi thisguynamedjake 04 Tháng tư, 2010