tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
mexican slang for butt cheeks
the girl has some nice tepalcuanas
viết bởi latinoguy 16 Tháng bảy, 2011