tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
He thinks he is a pr0 dod-gamer, but he ain't. He's just another faggot, with no life.
Tepesa shot himself in the ass.
viết bởi Shitbaggedy Bagman 17 Tháng mười, 2003