tìm từ bất kỳ, như là twoosh:
 
1.
first and only venezuelan real screamo band
Q: "theres no venezuelan screamo?
A: "yes man, tequila and caroline pretty cool band"
viết bởi pysho 27 Tháng sáu, 2010