tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the person next to me
she is such a terd face
viết bởi aaron 23 Tháng mười, 2003