tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
short for teriffic. obvi.
hey did you go to that one concert?
yeah dawg. it was teriff.
viết bởi yeahmayneee 21 Tháng mười hai, 2010